Adviesformulier en uitwisseling

Voor de leerkracht is het belangrijk een advies te geven dat past bij de leerling. Het volgende formulier gebruik je om het advies toe te lichten. Het voortgezet onderwijs moet het advies van de basisschool overnemen. Bij een dubbeladvies mag het voortgezet onderwijs...

Stappenplan aanmelding voor de leerkracht

Na het pre advies van de leerling in groep 7, werkt de leerkracht van groep 8 naar een definitief advies toe in februari / maart van het schooljaar. Als de ouders eenmaal voor hun kind een school hebben gekozen verzamelt de leerkracht de gegevens die belangrijk zijn...