Ouders

Mijn kind naar het VO

Hoe kiest u de juiste school die het beste past bij uw kind? Wat betreft het schoolniveau worden er al vanaf halverwege groep 6 stappen gezet richting voortgezet onderwijs. U wordt door de basisschool meegenomen in deze stappen tijdens de reguliere oudergesprekken. 

De vier stappen

Voorlopig advies

Eind groep 7 krijgt uw kind een voorlopig advies van het niveau waarop uw kind de basisschool gaat verlaten. Het advies is gebaseerd op wettelijke niet methode gebonden toetsen. Ook andere schoolse vaardigheden worden geobserveerd en de ontwikkeling daarvan bijgehouden in hetzelfde document. De leerkrachten lichten dit in een persoonlijk gesprek toe. 

Opendagen

Met de start van het schooljaar van groep 8 wordt u door de leerkrachten op de hoogte gehouden van de open dagen. Het is verstandig om naar meerdere scholen te gaan met uw kind. Spreek met andere ouders over hun ervaringen.

 Voor ouders met kinderen die een specifieke ondersteuning nodig hebben wordt er een speciale informatieavond georganiseerd.

Definitief advies

In februari / maart van het schooljaar krijgt uw kind een definitief advies van de basisschool. Dit advies wordt in een persoonlijk gesprek toegelicht door de leerkracht van de basisschool.

Aanmelding

Voor 15 maart moet u uw kind hebben aangemeld bij het voortgezet onderwijs. Het aanmeldformulier vindt u op de website van de desbetreffende school. De basisschool en het voortgezet onderwijs wisselen onderling de kind gegevens uit. Bij specifieke onderwijs behoeften worden daar ouders en eventueel leerlingen bij betrokken.

In de volgende bijlage leest u het volledige tijdspad

Tijdspad voor ouders