Leerlingen

De grote oversteek

Als je in het laatste jaar van de basisschool zit,
ga je je voorbereiden op de stap naar het voortgezet onderwijs.
Voor veel leerlingen een spannende oversteek.
De leerkrachten van de IRIS scholen en het Ichthus College
werken samen om de overstap zo soepel mogelijk te laten verlopen.

 

Aftellen tot het nieuwe schooljaar!

Dag(en)

:

Uur(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Wat doen de werkgroepen voor jou ?

Tips voor jou

1. Warme overdracht en advisering

Als je naar het voortgezet onderwijs gaat, zorgen de leerkrachten van groep 8 ervoor, dat alle informatie die belangrijk is voor een goede overdracht, doorgegeven wordt aan de door jouw gekozen vo-school. In februari heb je al een schooladvies gekregen. Hoe het adviserings- en overdrachtsproces in zijn werk gaat, lees je hier. Het zijn best veel stappen, die gezet moeten worden. Heb je vragen? Ga naar je juf of meester om ze te stellen.

2. Wegwijs in het voortgezet onderwijs

Van één juf of meester naar wel tien verschillende docenten en van een vast lokaal naar ieder lesuur een ander lokaal. Zie jij het al voor je? Op het voortgezet onderwijs gaan veel dingen anders dan op de basisschool. Maar daar bereiden wij jou goed op voor! Je kunt bijvoorbeeld al een kijkje nemen op onze school tijdens de kijk- en doemiddagen en de open dag. Bovendien maak je vóór de zomervakantie al kennis met je nieuwe klas en je mentor. Zo kun jij in klas 1 een goede start maken op het Ichthus College. Je bent van harte welkom! 

3. Executieve vaardigheden

Executieve vaardigheden, een erg moeilijk begrip! Het zijn alle vaardigheden die je nodig hebt om te kunnen leren. Denk bijvoorbeeld aan het plannen en organiseren van je (huis)werk, je concentratie houden bij een taak of het gebruiken van feedback om je (werk)gedrag aan te passen.
Als je van de basisschool naar de brugklas gaat is het enorm handig als jij deze vaardigheden al flink hebt geoefend. De executieve vaardigheden helpen jou om een echt succes te maken van school! In het begin zal je de hulp van je leerkracht, docent of ouder(s) nodig hebben, maar uiteindelijk leer je hoe je jezelf deze vaardigheden eigen maakt.

4. Taal – lezen

Lezen doe je elke dag. Van een berichtje op je mobiel tot het lezen van een dik boek. Lezen helpt je om de wereld te ontdekken en te begrijpen. Bovendien is lezen goed voor je brein. Een goed werkend brein helpt je om na te denken en oplossingen te bedenken voor dingen waar je in je leven tegenaan loopt. De IRIS scholen en het Ichthus college hebben taal-lezen tot een speerpunt gemaakt. Dat betekent voor jou dat de taal en leeslessen op de basisschool zoveel mogelijk doorgaan op het Ichthus. We krijgen daarbij hulp van de Openbare bibliotheek in Kampen.