Leerkrachten

Samenwerken aan de overstap

Onder leiding van de stuurgroep van de Overbrugging wordt er op vier hoofdthema’s vorm gegeven aan een soepele overgang van alle leerlingen van het Primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. Binnen elk thema werken docenten van het Ichthus College en Iris samen. Zij stemmen af en ontwikkelen programma’s die de leerkrachten en docenten helpen om de kinderen te begeleiden in de overgang naar het voortgezet onderwijs. In de kennisbank van de Overbrugging kunnen ouders, docenten en andere belangstellenden informatie en praktijkvoorbeelden vinden.

Kennisbank

In onze kennisbank vind je achtergrondinformatie en lesideeën over de vier hoofdthema’s.

1. Warme overdracht en advisering

Doorgaan op het voortgezet onderwijs, waar het kind in zijn ontwikkeling in het primair onderwijs is gebleven. Daarbij is een goed advies en overdracht van groot belang. We kijken binnen de Overbrugging naar verbeterpunten wat betreft het aandragen van relevante informatie bij de aanmeldingen. Wat gaat goed, wat kan beter en gaan we aanpassen? Hoe kunnen we tijdens de warme overdracht de leerling nog beter in beeld brengen, zodat de nieuwe mentor een goed beeld heeft van de nieuwe leerling?

 

2. Wegwijs in het voortgezet onderwijs

Leerlingen uit het primair onderwijs vinden de overstap van hun veilige, vertrouwde basisschool naar de ‘grote school’, het voortgezet onderwijs, vaak behoorlijk spannend. ‘Waar vind ik mijn lokaal? Wat moet ik doen als ik te laat ben? Welke boeken moet ik mee?’ etc. Soms gaat het echt om praktische zaken waar leerlingen zich zorgen om maken. Wij willen graag deze stap voor de leerlingen (en ouders) minder spannend maken. 

Hoe doen we dat? 

Leerlingen van het primair onderwijs worden tijdens het laatste jaar van de basisschool al wegwijs gemaakt op het voortgezet onderwijs. Dat gebeurt bijvoorbeeld middels kijk- en doemiddagen, waarbij ze al ‘echte’ lessen krijgen. Ook zijn er voorlichtingsavonden en open dagen. Hopelijk kunnen we op deze manier op praktisch gebied de leerling tegemoet komen.

 

3. Executieve vaardigheden

Als je van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaat is het al erg handig als je weet hoe je bv. een agenda kan gebruiken, hoe je moet plannen, hoe het is om huiswerk te maken, of hoe je moet concentreren. Onze werkgroep gaat aan de slag om deze executieve vaardigheden tussen IRIS en Ichthus op elkaar af te stemmen.

Focus

  • Plannen en organiseren
4. Taal – lezen

De samenwerking tussen Iris, Ichthus en de openbare bibliotheek in Kampen, is erop gericht om het lees- en taalonderwijs een extra impuls te geven. Het boek Rijke taal van Erna van Koeven en Anneke Smits vormen de basis om de overgang en de kwaliteit van het lees- en taalonderwijs te verbeteren.

Focus

  • Leesmotivatie en leesplezier vergroten
  • Lezen in relatie tot thema’s en zaakvakken
  • (Creatief) schrijven van teksten