Follow-up event 27 oktober

Follow-up event 27 oktober

We kijken uit naar het follow-up event. Het wordt een ontmoeting tussen po en vo docenten en waar de werkgroepen hun ontwikkelingen delen met de bezoekers. Onder leiding van Tjip de Jong wordt er live een podcast opgenomen en gaan we met het publiek de diepte in over...
Webinar rijke taal

Webinar rijke taal

In maart van dit jaar heeft de werkgroep Taal-lezen een webinar gevolgd van Erna van Koeven. In dit webinar wees ze de deelnemers over het grote belang van lezen. Erna heeft veel onderzoek gedaan naar taal en lezen in het onderwijs. Ze komt door onderzoek tot de...