Let’s go naar het VO!

Let’s go naar het VO!

Een gelukkige leerling op de juiste plek. Stichting voor christelijk onderwijs IRIS en het Ichthus College Kampen hebben de handen ineengeslagen om de doorstroom van het basisonderwijs naar de brugklas te verbeteren. Een van de uitkomsten is de start van het project...
Webinar rijke taal

Webinar rijke taal

In maart van dit jaar heeft de werkgroep Taal-lezen een webinar gevolgd van Erna van Koeven. In dit webinar wees ze de deelnemers over het grote belang van lezen. Erna heeft veel onderzoek gedaan naar taal en lezen in het onderwijs. Ze komt door onderzoek tot de...
Ontwerpwedstrijd logo De Overbrugging

Ontwerpwedstrijd logo De Overbrugging

Om de leerlingen te betrekken bij de werkgroep De Overbrugging, is er een wedstrijd uitgeschreven om een logo te ontwikkelen. De leerlingen van de Wegwijzer hebben het nieuwe logo bedacht. Natuurlijk verdienen deze kinderen een groot compliment.