Voorlichtingsavond

Voorlichtingsavond voor ouders en leerlingen Ichthus College

Kijk en doemiddag

Kijk en doemiddag Ichthus College voor leerlingen groep 8. Opgave via basisschool.

Kijk en doemiddag

Kijk en doemiddag voor leerlingen groep 8. Opgave via basisschool

Informatieavond passend onderwijs vo

Het Ichthus College organiseert samen met het Almere en Zone College een informatieavond voor ouders van kinderen met een speciale onderwijsbehoefte. Ouders kunnen workshops volgen en er is een scholen informatiemarkt. Wanneer?                          Dinsdag 9 november 2021  vanaf 19:00 uur Waar?                                 VIA-gebouw aan de Flevoweg 68 te Kampen FlyerI

Kijk en doemiddag

Kijk en doemiddag Ichthus College. Opgave via basisschool.

Voorlichtingsavond

Voorlichtingsavond Ichthus College voor ouders en leerlingen groep 8

Kijk en doemiddag

Kijk en doemiddag Ichthus College. Opgave via basisschool.

Open huis

Open huis voor ouders en leerlingen Ichthus en Almere college VIA gebouw.

Open huis

Open huis voor ouders en leerlingen Ichthus college ( Campus )

stagedag

Docenten van het voortgezet onderwijs lopen een dagje mee met leerkrachten uit groep 8 van het basisonderwijs.

Taal lees event

VIA Kampen Flevoweg 68, Kampen

De Overbrugging organiseert in samenwerking met de Openbare bibliotheek in Kampen een taal-leesevent voor bovenbouw PO en onderbouw VO in Kampen.