Op 27 oktober was het dan zo ver. Het follow-up event van ‘de Overbrugging’ vond plaats.
Vele enthousiaste po en vo collega’s hebben op de prachtige locatie de Broederkerk een middag beleefd waarin elkaar ontmoeten en ervaringen delen centraal stond.

De middag startte met een leerzame, vermakelijke en soms wat confronterende lezing van onderzoeker, docent, schrijver en podcastmaker Tjip de Jong. Hij kreeg het publiek enthousiast door onderwijsvernieuwing en schoolverbetering te koppelen aan de lessen die wij kunnen trekken uit sprookjes. Hierna was het tijd om te luisteren naar live podcast opnames met de volgende onderwerpen:

‘’Leerlingen in het po voorbereiden op het vo, hoe doe je dat?’’ of ‘’Samenwerking po – vo, interprofessioneel werken?’’. Beide podcasts zijn terug te luisteren op www.Tjipcast.nl

Daarnaast was er ruimte voor alle collega’s om elkaar te ontmoeten en te praten over de stap van po naar vo onder het genot van een hapje en een drankje. De onderwerpen die centraal stonden waren: Plannen en organiseren, taal- en lezen, de warme overdracht en wegwijs worden op het vo.

Met deze mooie middag in het geheugen mag gesteld worden dat ‘de Overbrugging’ steeds meer gaat leven en daarmee de belangrijke opdracht die er ligt voor elke leraar nog centraler komt te staan. Want welke leerling verdient nou niet een zo prettig mogelijke stap maken van de basisschool naar het voortgezet onderwijs?