Erna van Hoeven

In maart van dit jaar heeft de werkgroep Taal-lezen een webinar gevolgd van Erna van Koeven. In dit webinar wees ze de deelnemers over het grote belang van lezen. Erna heeft veel onderzoek gedaan naar taal en lezen in het onderwijs. Ze komt door onderzoek tot de conclusie dat het anders moet. In het webinar heeft Erna vooral ingezoomd op het begrijpend lezen. Samen met Blinck uitgeverij werkt ze aan een manier om het begrijpend lezen te verbeteren door het lezen te integreren verbinden aan thema’s en zaakvakken. Een idee waar de werkgroep achter staat. In haar blogs schrijft ze regelmatig over taal en lezen.